بیسکوپایلر عرضه شد

*بالاخره این بیسکوپایلر هم اومد* . با قدرت کامل (البته نبود کیت جاوا در اولین عرضه چیزی از ارزش هاش کم نمی کنه)😁 . اولین برنامه از خانواده بیسکو. از امکاناتش که نمی شه...